آزمایشگاه تجزیه خاک آب گیاه

اگاهی برتر تولید بیشتر

تجهیزات آزمایشگاه

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای مدرن و پیشرفته زیر می باشد:

۱.Conductivity meters برای اندازه گیری شوری

۲.PH meters برای اندازه گیری PH

3.Spectro Photo Meters جهت اندازه گیری P

4.Hotplate Stirrers

5.Flame Photometers جهت اندازه گیریBa,Ca,Li,Na,K

6.Shakers

7.Oven

8.عصاره گیر مخصوص خاک

۹.کوره مخصوص تجزیه گیاه

۱۰.کجلدال مخصوص تعیین ازت گیاه

این آزمایشگاه همچنین آماده همکاری با شرکتهای مشاوره ای و کلینیک های گیاه پزشکی

در سطح استان و کشور بصورت اعطای نمایندگی می باشد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:57  توسط مهندس فیروزی  | 

آزمایشات آب و گیاه

شامل PH (اسیدیته) EC (شوری) SAR ٬ کلسیم٬بیکربنات٬سولفات٬نیتریت٬نیترات٬آمونیوم٬

منیزیم٬سدیم و ..... می باشد.

آزمایشات گیاه:

شامل تجزیه های ذیل بر روی نمونه های برگ٬ساقه٬دانه٬میوه٬ریشه و کل اندامهای گیاه

می باشد.

اندازه گیری ازت کل و N-NH4 ٬درصد ماده خشک٬ P,K,Ca,Mg,S و سایر عناصر میکرو جذب

شده در گیاه شامل: B,Cu,Zn,Mn,Fe

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:47  توسط مهندس فیروزی  | 

2.آزمایشات خاک

-آزمایشات فیزیکی

شامل: بافت خاک ُ  رطوبت خاک  ُتعیین دانه بندی رس شن و سیلت ُ  ظرفیت مزرعه ای FC ُ

PWP و ....

-آزمایشات شیمیایی

شامل اسیدیته(PH) ُشوری(EC) ُدرصد اشباع بازی(SP) ُدرصد آهک(TNV) ُدرصد کربن آلی(OC)

پتاسیم  قابل جذب  (av.K)     ُفسفر قابل جذب(av.P)  ُ ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)  ُ  کاتیونها

و آنیون ها

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:29  توسط مهندس فیروزی  | 

1.فعالیت های آزمایشگاه

۱.انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی بر روی نمونه های خاک و آب و گیاه

۲.همکاری با ادارات و سازمان های مرتبط از جمله (سازمان محیط زیست ُ جهاد کشاورزی ُ

منابع طبیعی ُشیلات ُفضای سبز و شهرداری و ...)

۳.همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(فعالیت های مطالعاتی و پایان نامه های

دانشجویی)

   ***تجزیه های آزمایشگاهی در این واحد براساس نمونه های خاک ُ نمونه های آب و

  نمونه های گیاه انجام می گیرد***

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:3  توسط مهندس فیروزی  | 

راهنمای آزمایشگاه تجزیه خاک آب و گیاه مهندس فیروزی

خاک  قشری از زمین  است  که محل استقرار ریشه گیاهان و تامین کننده آب و  عناصر غذایی

گیاه بوده و آب به  عنوان عامل در  دسترس قرار دادن عناصر غذایی برای گیاه دو  فاکتور مهم

برای ایجاد  محلی  پویا  و  زنده  جهت  رشد و  توسعه  گیاهان  و نهایتا  بستر  اصلی  تولید غذا

می باشد.با توجه به  محدودیت  این  منابع  و رشد روز افزون  جمعیت  جهانی  بدیهی است که

بشر  نه تنها باید  به فکر  استفاده  اصولی  با  جلوگیری از هدر رفت  طبیعی و غیرطبیعی این

منابع نماید بلکه با تمام  علم  و  توان خود سعی در حفظ و ارتقا کیفیت و بهره وری اصولی آنها

و اعمال مدیریت صحیح جهت  پیشبرد  اهداف و  برنامه ریزیهای  کشاورزی  پایدار  که از طریق

شناسایی  خصوصیات  فیزیکی  و  شیمیایی و  بیولوژیکی  خاک  و  آب و گیاه اقلان پذیر خواهد

شد.

آزمایشگاه تجزیه خاک-آب و گیاه  مهندس فیروزی  در  استان آذربایجان غربی با مجهز بودن به

دستگاه های مدرن و پیشرفته و کادری مجرب آماده ارایه راهکارهای مناسب در مصرف بهینه

کود  و  آب و  همچنین  انجام مطالعات خاکشناسی در سطح استان ابزار کار مطمئن و توانایی

برای مدیران و برنامه ریزان محققین پایان نامه های دانشجویی و کشاورزی می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:56  توسط مهندس فیروزی  |